Tuesday, February 7, 2012

മഴ മഴ ചറപറ മഴ പെയ്യുന്നു;
ഇടിമഴ പുതുമഴ പെയ്യുന്നു.
മലമേടുകളില്‍ പെയ്യുന്നു,
കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ പെയ്യുന്നു.
കുഴിയില്‍ നിറയെ മഴവെള്ളം
കുഞ്ഞിക്കണ്ണനു സന്തോഷം
കാക്കക്കൂട്ടില്‍ കാക്കമ്മ,
കാ..കാ..കാ..കാ..കരയുന്നു. 

No comments:

Post a Comment